Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 13 2015

maupa
 
Reposted fromfriends friends
7601 f35c 420
Reposted frommyry myry viatosiaa tosiaa
maupa
1794 5182 420
maupa
W tym mieście ponoć szczęśliwe tylko są
Gołębie i parkometry.
— Pablopavo & Ludziki

May 11 2015

0528 9303 420
Reposted fromMigotliwa Migotliwa viatbtf tbtf

April 17 2015

April 08 2015

maupa
2943 47e2 420
Reposted byIMSscorpixMlaskaisolroonionringsonebreathtwojkot

April 06 2015

maupa

April 02 2015

maupa
Zawsze wstydziłam się odbierać telefon stacjonarny.

Rozmowy z kimś obcym.

Nie cierpiałam wizyt w banku. 

Na poczcie.

Pani z okienka. 

Spojrzenia prosto w oczy.

Bałam się pierwszej wizyty w bibliotece.

I pierwszej w dziekanacie.

Wstydziłam sie pani z warzywniaka.

I ładnych chłopców o wrednych oczach.

I ładnych dziewczyn o wrednych oczach.

Wszystkich o wrednych oczach.
Telefonów czasami nadal nie odbieram...

March 25 2015

maupa
Zasypianie razem- bardziej intymne niż seks.
Reposted fromsucette2 sucette2 viainsidemymind insidemymind
maupa
8507 1f1f 420
tak emocjonalnie ;) zna ktoś tytuł?
Reposted fromxmoshix xmoshix viatoniewszystko toniewszystko
maupa
Play fullscreen
#teamlannisters #thelions #lannisteralwayspayshisdebt

March 13 2015

maupa
4927 a4b7 420

March 06 2015

maupa

February 15 2015

maupa
9580 3b4d 420
Reposted fromdrogadoraju drogadoraju viamikroiver mikroiver

February 08 2015

maupa
Wcale nie jest dziwne, że wrogów się boję mniej;
bardziej przyjaciół...
— Goszka!

January 30 2015

maupa
4880 a170
maupa
3232 e7ca 420
Reposted fromstylte stylte viaeazyi eazyi

January 18 2015

maupa
9102 a708 420

December 16 2014

maupa
6146 d0a1 420
Reposted fromgameofthrones gameofthrones
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl